Primjeri naših 360° fotografija na Google Maps

23.05.2018. primio sam e-mailom Google čestitku za 1.000.000 pregleda
mojih 360° virtualnih fotografija postavljenih na Google Maps
 
Top photographer on Google Maps
 
Do 12.06.2018. na Google Maps - Google Street View postavili smo ukupno
151 virtualnu fotografiju koje trenutno imaju više od 1.546.668 pregleda.
 

 
P R I M J E R I
 naših 360° fotografija koje smo za klijente Camping Čikat, Restoran Kvarner Lovran i Villa Ana Rita
postavili na njihove Google My Business vizitke - Google Street View/Google Maps.

 Camping Čikat - Mali Lošinj
PRIMJERI:  ZRAČNE 360° virtualne fotografije 


 
 


 

 
 
 
Restoran Kvarner Lovran
PRIMJER:  360° virtualna fotografija interijera restorana
PRIMJER:  360° virtualna fotografija interijera sale za vjenčanja
PRIMJER:  360° virtualna fotografija interijera pizzerije

 


 
Villa Ana Rita - Grguci, Kanfanar
PRIMJER:  360° virtualna fotografija eksterijera


 
 
PRIMJER:  360° virtualna fotografija eksterijera


 
 
PRIMJER:  360° virtualne fotografije interijera 

 

 
 

 
 
Sve naše 360° virtualne fotografije i ukupan doprinos na Google Maps
možete REDOVITO pratiti na linku Rajko Mrvos - ZooM studio